Escaneig Làser 3D

Captura i digitalització de la realitat amb escàner làser 3D

<h1><strong><span style='color: #bc1919;'>Aplicacions  i  usos</span></strong></h1>

Aplicacions  i  usos

Processem els escanejos per tal d'obtenir el núvol de punts 3D as-built de l'entorn d'interès. Aquest es pot importar en multitud de software i extreure'n el màxim profit de la informació que conté: AutoCAD, Microstation, Revit, Navisworks, ReCap, Solidworks i Siemens PLM Software entre altres.

View more
 
Processem els escanejos per tal d'obtenir el núvol de punts 3D as-built de l'entorn d'interès. Aquest es pot importar en multitud de software i extreure'n el màxim profit de la informació que conté: AutoCAD, Microstation, Revit, Navisworks, ReCap, Solidworks i Siemens PLM Software entre altres.
<h1><strong><span style='color: #bc1919;'>Sectors  on  treballem</span></strong></h1>

Sectors  on  treballem

L'escaneig làser ens permet digitalitzar la realitat en multitud d'entorns.

View more
 
L'escaneig làser ens permet digitalitzar la realitat en multitud d'entorns.

L'escaneig làser 3D és un mètode de captura i digitalització de la realitat que ens proporciona un gran volum d'informació sobre l'estat actual o As-Built de l'entorn. El resultat de l'escaneig és un núvol de punts 3D que conté informació mètrica precisa de tots els elements visibles mesurats. Gràcies a l'alta densitat de punts podem representar els diferents elements d'interès amb un gran nivell de detall.