Fotogrametria

 Captura i digitalització de la realitat a partir de fotografies aèries i terrestres

<h1><span style='color: #bc1919;'><strong>Fotogrametria aèria</strong></span></h1>

Fotogrametria aèria

Capturem fotografies amb mitjans aeris - avió, helicòpter o dron - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltiples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.

View more
 
Capturem fotografies amb mitjans aeris - avió, helicòpter o dron - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltiples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.
<h1><strong><span style='color: #bc1919;'>Fotogrametria terrestre</span></strong></h1>

Fotogrametria terrestre

Capturem fotografies amb mitjans terrestres - trípode o perxa - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.

View more
 
Capturem fotografies amb mitjans terrestres - trípode o perxa - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.

La fotogrametria és un mètode per capturar i digitalitzar la realitat a partir de fotografies de l'objecte o entorn d'interès. La fotogrametria pot ser aèria o terrestre depenent de la manera d'obtenir les imatges. Les aplicacions són molt diverses però totes elles comparteixen l'interès en capturar fidelment tant l'aspecte visual com la mètrica precisa.